Financieringsadvies van start tot finish

Heeft u behoefte aan een onafhankelijk transitie- en financieringsadvies? Ontleend aan de MKB-praktijk? Van een ondernemende strateeg die van binnenuit weet hoe de bank naar uw cijfers kijkt en de risico’s inschat en indekt? Laten we er als collega-ondernemers een succes van maken. Stapsgewijs.

 • Stap 1: Oriëntatiegesprek

  Tijdens een eerste oriëntatiegesprek, gebaseerd op een analyse van uw financiële stukken, vormen we ons een beeld van de problemen en perspectieven. Uiteraard gaan we diep in op de cijfers en processen. Maar ik vraag u vooral wat u boeit als ondernemer. Wat uw stip aan de horizon is. Herkennen en erkennen we elkaars waarde en doelen, dan verbinden we daar verwachtingen en een tijdspad aan.

 • Stap 2: Plan van aanpak

  Soms volstaan maatregelen in de debiteurensfeer om het vertrouwen van uw bank te behouden. Of extra expertise in financieel beheer. Biedt de bank geen perspectief, dan brengen we alternatieve financieringsvormen in kaart. Denk aan crowdfunding, nieuwe investeerders, financiële participaties of samenwerkingsverbanden. U krijgt een plan van aanpak dat eerlijk en realistisch is toegesneden op uw financiële situatie.

 • Stap 3: Realisatie

  Ik verbind me aan de realisatie van uw financieringsambities. In lijn met het plan van aanpak, de wederzijdse verwachtingen en gemaakte afspraken. Denk aan een quickscan, support bij het herformuleren van uw business plan, ronde tafelgesprekken met uw stakeholders of een specifiek begeleidingstraject. Desgewenst ondersteun ik u bij de gesprekken met uw bank en met potentiële investeerders. Wederzijds vertrouwen is wederzijds commitment.

 • Stap 4: Evaluatie

  Transitie- en financieringsadviezen van start tot finish. Daar is mijn strategische advieswerk op ingericht. Via vast omschreven toetsings- en evaluatiemomenten gaan we op ons einddoel af. Waar nodig sturen we bij, waar wenselijk ondernemen we extra actie op basis van voortschrijdend inzicht. Met respect voor wederzijdse expertise en ondernemerskwaliteiten. En altijd met resultaatvolle, werkbare oplossingen voor ogen.

Realistisch en werkbaar financieringsadvies | Trienco Boersma

Wat zijn uw financieringsambities? Wie en wat heeft u nodig om ze waar te maken.

Trienco Boersma adviseert van start tot finish. Maak kennis met mijn unieke werkwijze.

Neem vandaag nog contact op voor een QuickScan.