De zaak gaat niet goed en de winst is ook te laag

By
 In Perspectief

Producten en diensten kennen  een begin en een eind, zo verkoop je momenteel  aan particulieren meestal geen vaste telefoon meer, maar wel een smartphone. Ook markten ontwikkelen zich van nieuwe markt naar verdringingsmarkt en uiteindelijk naar krimpende markt.. De combinatie tussen ondernemer, producten en diensten  en markten vraagt om voortdurende aanpassingen. Het kan verkeren dat de combinatie tussen ondernemer en bedrijf, tussen bedrijf en product en tussen producten en markt niet meer past of om aanpassing vraagt. Andere vaardigheden aanleren, de aandacht anders richten of op een andere manier samenwerken, innoveren kan. Ik breng opties in kaart en zoek samen met u wat bij u past. Omdat ik meer afstand kan nemen en al veel  gesprekken over dit onderwerp heb gevoerd, kan ik uw besluitvormingsproces begeleiden naar een evenwichtig einddoel.. bij de invulling blijf ik graag betrokken, want de praktijd gaat vaak net even anders verlopen dan het oorspronkelijke plan. Als mede-ondernemer is dat voor mij eigenlijk ook uitdagend en leuk.

Recent Posts