Trienco Boersma | Strateeg voor ondernemers

Realistische perspectieven voor exploitatie- en financieringsvraagstukken

Van financieringsprobleem naar nieuw ondernemersperspectief

Financieringsprobleem? Ik denk met u mee. Vanuit mogelijkheden en oplossingen. Want die zijn er. De belangrijkste? Uw ondernemerschap. Uw authentieke ambities en kwaliteiten. Die zijn leidend in de zoektocht naar rendabele verdienmodellen, alternatieve financieringsmogelijkheden en nieuw ondernemersperspectief.

 VOOR VOLWASSEN ONDERNEMERS 

Blijf doen wat uw ondernemershart u ingeeft. Laat financieringsvraagstukken geen obstakel zijn. Loopt uw rendement achter bij de groei van uw bedrijf? Leggen vragen over liquiditeit en solvabiliteit teveel beslag op uw creativiteit? Het helpt om er samen nuchter naar te kijken. Voor een realistisch antwoord op de vraag: hoe verbeter ik mijn bedrijfsfinanciering?

FINANCIERINGS-ADVIES

Als strateeg voor ondernemers kijk ik vooral naar de mens achter de cijfers. Door de ogen van een ondernemer, door de ogen van de bank. Zie ik kansrijk ondernemerschap, dan maken we plannen en pakken we door. Want dóen maakt het verschil. Daarom krijgt u van mij een actiegericht financieringsadvies.

 INVESTEREN IN ONDERNEMERSCHAP

Perspectiefvol ondernemerschap trekt altijd investeerders aan. Waar banken nee zeggen tegen bedrijfskredieten, zien privé-investeerders kansen. Denk aan crowdfunding. Aan het samenbrengen van banken en investeerders. Alles begint met vertrouwen. In ideeën, in mensen, in businessmodellen. Samen werken we aan de ideale balans.

 NAAR DE KERN VOOR RESULTATEN

Liquiditeitsproblemen, druk op de winstgevendheid. Daar zit altijd een verhaal achter. Door samen op zoek te gaan naar de kern, kunt u verdere escalatie voorkomen. Soms zit de oplossing in processen, soms in de noodzaak tot vernieuwing. Het zal u verbazen hoe nieuwe inzichten en het loslaten van oude patronen leiden tot perspectiefrijke resultaten.

Trienco Boersma | Van financieringsprobleem naar perspectief

Financieringsproblemen hinderen ondernemerschap. Terwijl de oplossing juist verborgen zit in uw ondernemerskwaliteiten.

Versterk ze. Kies voor perspectief met Trienco Boersma.

Neem vandaag nog contact op voor een QuickScan.